söndag 22 februari 2015

Järnvägsbron vid Vargön
"På det nittonde varvet föreställde jag mig de döda fåglarna vid magnetbrotten, flyttfåglarna orienterade sig mot sin destination via ett särskilt sinne som avläste graden mellan jordens elliptiskt formade magnetfält och jordytan, men på vissa brott i urberget, vissa platser där inte heller kompasser fungerade, där flög fåglarna runt, runt, tills deras muskulatur var en stum, stenliknande klump som vägrade röra sig. Man kunde hitta dem i gräset med öppna döda ögon, under en styv himmel."

tisdag 14 januari 2014


Jag tänker på paret i matchande pyjamas som om kvällarna i sina sängar spänner på sig var sitt munspel med ett elastiskt band runt nacken. På det viset har de hela tiden musik spelande för sig under natten. Jag tänker på hur han på inandningen spelar ett D för sin hustru och på utandningen ett C. Natten lång. Hur hon på inandningen spelar ett G för sin make och på utandningen ett A.  
Det får mig vidare att fundera på om de tvingats till synkron andning. Jag undrar om hennes lungor nu växt till hennes makes lungors storlek. Flyter hon bättre i vatten?
Jag undrar om munspelen byter läge om de vänder sig på sidan i sömnen. På så sätt kanske någon av dem plötsligt börjar spela ett F på inandningen istället och ett E på utandningen. Bildar de nya harmonierna en obalans så att de sover sämre? 
Jag oroar mig för att de kommer att utveckla nickelallergi.

måndag 30 december 2013


Något om gruvdriften
I Norrliden bryter man sulfidmalm. Malm är ett samlingsnamn på bergarter, mineraler eller andra delar av berggrunden ur vilka man kan utvinna metaller eller andra värdefulla ämnen.
I Evagruvan bryter man koppar.
I Kankbergsgruvan bryter man också sulfidmalm. Sulfid har med svavel att göra. Om man inte är noga när man bryter sulfidmalm kan området runt gruvan bli försurat. Djävulens helvete lär lukta som i Kankbergsgruvan. Djävulen beskrivs i Bibeln som sur.
I Barsele bryter man guld.
I Älgträsk bryter man också sulfidmalm. Exempel på sulfidmineraler är kopparkis, kopparglans, blyglans, magnetkis och arsenikkis. Arsenik använde KGB för att göra sina fiender galna. I hemlighet lades en bit arsenik på en fiendes glödlampa, bakom lampskärmen så att fienden inte såg den. Av värmen från glödlampan reagerade arsenikbiten och utsöndrade en gas och då fick fienden jätteont i huvudet och blev därmed galen. Kanske kom arseniken från Älgträsk. 
I Malmberget bryter man järnmalm.
I Renströmsgruvan bryter man också sulfidmalm. KGB var en sovjetisk underrättelseorganisation. De som arbetade på KGB beskrivs i litteraturen som sura.
I Ersmarksberget, Blaiken, bryter man guld, silver, zink och bly.
I Fäboliden bryter man guld.
I Kristinebergsgruvan bryter man också sulfidmalm. När man sprängde upp berget i Kristineberg första gången märkte man att man hade sprängt Jesus, som liksom varit inpressad i berget. Det finns fotografier där man ser var Jesus varit inpressad i berget. Kristus betyder Den Smorde. Förr smorde man in heliga stenar med olja eller blod.  
I Laisvallgruvan bröt man bly. Den är nu sprängd och ej längre i bruk.
Gruvdriften i Sverige är gammal. Över 800 år. 800 år är 10 mansåldrar. Det blir farfars farfars farfars farfars farfar.
Människan lärde sig bryta malm och mineraler av ett dvärgsläkte. Redan bröderna Grimm beskriver hur dvärgarna som Snövit bodde hos arbetade i en gruva om dagarna. När de var i gruvan kom Snövits elaka styvmor och förgiftade Snövit med ett äpple, som kanske var förgiftat med arsenik från Älgträsk. Det sägs att dvärgarna mest bröt ädla metaller, såsom silver och guld. Idag jobbar nästan inga dvärgar inom gruvindustrin.